دسته ها
خانه / کتابخانه / آیین نامه ها / پرسش و پاسخ کانون سراسری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

پرسش و پاسخ کانون سراسری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

پرسش و پاسخ کانون سراسری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

پرسشهای بی پاسخ :

۱- استعلام کانون از معاونت نظارت راهبردی پیرو مکاتبه انجمن استان همدان :

در خصوص: اعلام مرجع مناسب بورس کالا و نرخ روز آهن آلات جهت انعکاس به پیمانکاران

—————————————————————————————————-

۲– در خصوص ابلاغ دستورالعمل شماره ۶۵۶۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۴/۸/۹۱

در خصوص:  تعیین دامنه قیمت های مناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای، و درخواست کانون مبنی بر ابلاغ موقع  وواقعی فهارس بها به عنوان بهترین روش برای به روز رسانی برآورد های تنظیمی

—————————————————————————————————-

۳- استعلام کانون از معاونت نظارت راهبردی پیرو مکاتبات ۱۹۸۲۰ و ۱۹۹۶۰ :

در خصوص: درخواست کانون مبنی بر ابطال بند “۵” بخشنامه شماره ۸۶۱۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۱/۸/۹۱ و برطرف نشدن ابهامات و مشکلات در بخشنامه به شماره ۸۷۲۰۷/۲۰ که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ ابلاغ گردید،و طرح سؤالاتی جهت روشن شدن ابعاد مشکلات بوجود آمده.

—————————————————————————————————-

 ۴- پیشنهاد و درخواست کانون:

در خصوص: دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان ها فاقد تعدیل.

—————————————————————————————————-

 ۵- پیشنهاد و درخواست کانون:

در خصوص: عدم انعقاد قرارداد به روش مقطوعی در شرایط کنونی با توجه به نوسانات شدید ارز و قیمت مصالح ساختمانی و …

 

پرسشهای پاسخ داده شده:

 

 پرسش و پاسخ ( ۱)  :  

در خصوص تغییر عبارت ” تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر” به عبارت ” تاریخ دریافت از پیمانکار” در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، براساس مصوبه شماره ۳۶۳۸/ش ف مورخ ۱۸/۱۲/۸۱ شورای عالی فنی

—————————————————————————————————-

پرسش و پاسخ ( ۲) :

پیرو نامه انجمن استان مازندران در خصوص ” استفاده از پیمانکاران بومی  و غیر بومی در اجرای پروژه های عمرانی ” 

—————————————————————————————————-

پرسش و پاسخ ( ۳ ) :

الف-  در خصوص ابلاغ ۲۵% کاهش یا اضافه کار نسبت به مبلغ اولیه پیمان – در خصوص کارهای اضافه ابلاغی که به عنوان کارهای با قیمت جدید محسوب می گردند

مرتبط : در خصوص فهرست بهای منظم به پیمان

—————————————————————————————————-

پرسش و پاسخ ( ۴) :(نامه شماره ۱۸۶۳۲)

الف- منظور از مطالبات پیمانکار که سقف ۲۰% آن مبنای فسخ پیمان است مبلغ ناخالص صورت وضعیت های تأیید شده است یا دقیقا مبالغ خالص دریافتی پیمانکار ؟ – ب– کارفرما می تواند صورت وضعیت تایید شده ای را که چند ماه از تایید آن گذشته و پرداخت نشده را صرفاً به منظور کسر مبالغ آن تا زیر حد ۲۰% مبلغ پیمان برگرداند ؟

—————————————————————————————————-

 پرسش و پاسخ ( ۵) :(نامه شماره ۱۹۷۰۵)

 در خصوص مواردی در بخشنامه ی سرجمع:

الف- در مورد بند “و” ماده ی ۱۱ شرایط عمومی پیمان : اگر پیمانکار استحقاق ماده ی ۴۸ را داشته باشد ولی به دلایلی از جمله اصرار کارفرما و …  ادامه کار داده باشد.

ب- اگر مدت اولیه پیمان به اتمام رسیده باشد ولی کارفرما تخصیص و پرداخت اعتبار نکرده باشد تأخیرات بعد از آن مجاز است یا غیرمجاز؟

ج-  بند” و” ماده ی ۱۱ شرایط عمومی پیمان در خصوص پرداخت خسارت دیرکرد.

—————————————————————————————————-

 پرسش و پاسخ (۶) :(نامه شماره ۱۹۲۸۵)

در خصوص قیمت پیشنهادی پیمانکار در قراردادها به روش سرجمع که بر اساس جزئیات نقشه های منضم به پیمان و مشخصات فنی عمومی و خصوصی ارائه می گردد.

—————————————————————————————————-

پرسش و پاسخ (۷) :

در خصوص بند “۲” دستورالعمل “نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی با اعمال هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل” به شماره ۳۴۶۴۳/۱۰۰مورخ ۹۱/۵/۱

—————————————————————————————————-

پرسش و پاسخ (۸) :

استعلام انجمن استان کرمان در مورد بخشنامه ۱۰۰/۸۰۷۶۶ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ با موضوع نحوه جبران آقار تغییر قیمت ارز در پیمان ها فاقد تعدیل

—————————————————————————————————-

پرسش و پاسخ (۹): (نامه شماره ۲۱۱۴۳ کانون سراسری)

مورد سوال در خصوص مقدار ضریب t در رابطه مربوط به ضریب جبرانی (β و α با موضوع دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل) در دوره های مجاز خارج از مدت پیمان بوده است.

—————————————————————————————————-

 پرسش و پاسخ (۱۰):  (نامه شماره ۲۱۲۴۳ کانون)

پیرو نامه انجمن استان گلستان در خصوص “پیمانهایی که براساس بخشنامه ۱۰۰/۶۴۰۵مورخ ۴/۲/۸۹ (پیمان های سرجمع) منعقد شده باشد ، در صورتی که تغییرات براساس مفاد مندرج در ماده ۱۲ این بخشنامه باشد.”

—————————————————————————————————-

پرسش و پاسخ (۱۱): استعلام کانون از معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۱۱۷۱ کانون)

در خصوص: دستگاههای اجرایی در استانهای کشور که گاها دستورالعمل ها و ضوابطی را برای رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران بکار می برند که از مرجع صدور بخشنامه صادر نشده است

—————————————————————————————————

پرسش و پاسخ (۱۲):(نامه شماره  ۲۰۵۵۶)

در خصوص : بند “و” ماده ۱۱ پیمان سرجمع

استعلام مدیرکل نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی و جوابیه رئیس امور نظام فنی

—————————————————————————————————

پرسش و پاسخ (۱۳): (نامه شماره ۲۱۴۷۳)

در خصوص: پیرو نامه انجمن استان آذربایجان شرقی اقدام به فسخ پیمان توسط کارفرما با توجه به مفاد شرایط عمومی پیمان

—————————————————————————————————

پرسش و پاسخ (۱۴): (نامه شماره ۲۱۲۳۶)

پیرو نامه انجمن استان چهارمحال و بختیاری در خصوص: ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

—————————————————————————————————

پرسش و پاسخ (۱۵) : (نامه های شماره ۲۰۰۳ ، ۲۰۱۱۸ ، ۲۰۶۹۲ )
در خصوص: اجرای کار منعقده شده براساس بخشنامه سرجمع که دستگاههای اجرایی خود را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تغییر ارز نمیدانند، و بند “ج” ماده ۵۳  

—————————————————————————————————

پرسش و پاسخ (۱۶) : (نامه شماره ۲۱۳۳۲)

در خصوص: الزام رعایت بخشنامه ۱۰۰/۶۴۵ مورخ ۸۹/۲/۶ جهت انعقاد پیمان کارهای ساختمانی بصورت سرجمع و غیر مجاز بودن اعمال هرگونه تغییری در آن

—————————————————————————————————

پرسش و پاسخ (۱۷): (نامه شماره ۲۱۰۹۵)

پیرو نامه انجمن استان سیستان و بلوچستان در خصوص : پرسش و پاسخ شماره ۰۲۱۰۰۷ در بخش تعدیل و مابه التفاوت

—————————————————————————————————

پرسش و پاسخ (۱۸): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۰۶۹۸)

در خصوص: مقایرت نحوه استفاده از دستورالعملهای هدفتمندی و افزایش ارز برای قراردادهای منعقد شده به روش ترک تشریفات

—————————————————————————————————

پرسش و پاسخ (۱۹): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۲۲۵۵-۲۱۹۱۶)

پیرو نامه انجمن استان چهارمحال و بختیاری در خصوص: روش پرداخت بهای مصالح پای کار

—————————————————————————————————

پرسش و پاسخ (۲۰): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۰۸۵۷)

پیرو نامه انجمن استان چهار محال و بختیاری در خصوص: نحوه عمل برای تعیین قیمت کارهای جدید- بند(۲) پیوست ۳ فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۸۸

————————————————————————————————–

پرسش و پاسخ (۲۱): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۲۰۸۹)

پیرو نامه انجمن استان چهارمحال و بختیاری در خصوص: آیا شرکتهای آب و فاضلاب، گاز، آب و شهرداری ها مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند یا خیر؟

————————————————————————————————–

 پرسش و پاسخ (۲۲): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۲۰۹۰)

در خصوص: مشکلاتی در تفسیر، نحوه رسیدگی و اجرای دستورالعمل بخشنامه ۱۰۰/۸۰۷۷۶ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ “نحوه جبران آثار تغییر ارز در پیمان های فاقد تعدیل” در سطح کشور

————————————————————————————————–

پرسش و پاسخ (۲۳): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۲۲۵۴)

ییرو نامه انجمن استان گیلان در خصوص: دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار/ سامانه قبلی فهرست پیمانکاران (pmn)

————————————————————————————————–

پرسش و پاسخ (۲۴): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۲۶۸۶) 

پیرو نامه انجمن استان سمنان در خصوص: پروژه هایی که موافقتنامه های آنها در زمانی منعقد شده است که مشمول دستورالعمل نحوه جبران ارز به شماره ۹۲/۵۳۰۷۴ مورخ ۹۲/۶/۲۳ نمی باشند

————————————————————————————————–

پرسش و پاسخ (۲۵): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۲۹۳۷) 

پیرو نامه انجمن استان چهارمحال و بختیاری در خصوص: بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

————————————————————————————————–

پرسش و پاسخ (۲۶): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۲۹۳۶) 

پیرو نامه انجمن استان گیلان در خصوص: نحوه اعمال ضرایب بروز رسانی در کارکردهای ماده “۱۲” پیمان

————————————————————————————————–

پرسش و پاسخ (۲۷): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۲۵۳۶)

پیرو نامه انجمن استان چهارمحال و بختیاری در خصوص: پرداخت بخشنامه ارز با شرط عدم تسویه حساب نهایی

————————————————————————————————–

 پرسش و پاسخ (۲۸): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۴۰۲۵)

 پیرو نامه انجمن استان چهارمحال و بختیاری در خصوص: بخشنامه تعیین دامنه قیمت های مناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

————————————————————————————————–

پرسش و پاسخ (۲۹): استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۴۴۷۱)

در خصوص: اصلاح ضریب t در دستورالعمل های جبران آثار ناشی از تغییر نرخ ارز

————————————————————————————————–

پرسش و پاسخ (۳۰):استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۵۱۳۵)

در خصوص: اعلام نظر در خصوص تسویه حساب نهایی پیمان ها در بخشنامه ارز

————————————————————————————————–

پرسش و پاسخ (۳۱):استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه۲۵۲۱۱ پیرو پاسخ به استعلام شماره ۲۵۱۳۵)

 در خصوص: شرایط تسویه حساب نهایی پیمان ها به استناد مواد ۵۱ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان

—————————————————————————————————-

پرسش و پاسخ (۳۲):استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۵۲۱۲) 

در خصوص: بند ۷ روش “ب” دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی …..

—————————————————————————————————-

پرسش و پاسخ (۳۳):استعلام کانون از ریاست امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی (نامه شماره ۲۶۳۰۵) 

در خصوص: فهرست تأسیسات مکانیکی

مکاتبات و پرسش و پاسخ کانون سراسری

درباره مدیر سایت

۵ نظر

  1. با سلام در قرارداد فی مابین پیمانکار وکارفرما که به صورت قراردادهای سرجمع منعقد شده است کارفرما اقدام به اعمال ماده چهل هشت نموده است .سوال اول :با توجه به اینکه هفتاد درصد از پروژه انجام شده درصد تجهیز وبرچیدن باید کامل داده شود یا نه ؟ (ضمنا در هیجده صورت وضعیت موقت قبلی ضریب تجهیز به دلیل کامل بودن تجهیزات پیمانکار صد در صد داده شده است.) سوال دوم :با توجه به اینکه مصالح پای کار به قیمت روز خرید باید توسط کارفرما در صورت وضعیت لحاظ شود آیا ضریبی به آن تعلق نمی گیرد؟(نظر به اینکه توسط نیروی پیمانکار مصالح خریداری شده وهزینه های جداگانهای مانند حقوق پرسنل وایاب ذهاب وحمل نقل وغیره جهت خرید مصالح به پیمانکار به غیر از هزینه خرید مصالح تحمیل نموده است.)

  2. با سپاس فراوان

  3. خیلی سایت خوبی دارید. تشکر

  4. در خصوص بند ج ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار موافق به ادامه کار پس از اتمام ۱۲۵% مبلغ اولیه پیمان باشد، تکلیف پیمانکار و کارفرما چیست؟

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹م, ۱۳۹۶ ۱۱:۱۱ ق.ظ:

    ادامه کار با همان پیمان قبلی امکانپذیر نبوده و باید کار باقیمانده در قالب متمم یا پیمان دیگه ای به شما واگذار بشه.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*