دسته ها

طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار

به منظور کاهش آسیب پذیری ساختمانهای خاص در برابر تهدیدات نظامی مجموعه ای از اقدامات و تدابیر موسوم به پدافند غیرعامل در دستورکار قرار میگیرد. حفظ ایستایی و به حداقل رساندن خسارات و تلفات جانی ساختمانهای خاص و با اهمیت ...

متن کامل »

مسائل اجرایی سبکدانه سازه ای بتن

مسائل اجرایی سبکدانه سازه ای بتن پبسیاری از اصول اجرائی حاکم بر بتن ریزیهای معمولی در بتن ریزی با بتن سبــکدانه سازه ای کماکان از اهمیت برخوردار است. مسلما” در بتن های غیر سازه و سبکدانه بسیاری از نکات مورد نظر ...

متن کامل »

تسلیح سازه بتن آرمه با FRP

امروزه مقاوم سازی به صورت یک سیستم عرضه می شود، این سیستم ها تنها شامل مواد تشکیل دهنده همانند فیبر و رزین نیست بلکه در برگیرنده تکنیک های نصب، راهنمایی و آموزش مجریان می باشد. روشهای مختلفی برای نصب میلگردها ...

متن کامل »

سری برنامه های تحت اکسل (دفترچه محاسبات)

مجموعه برنامه های تحت نرم افزار اکسل محاسبه ضریب زلزله محاسبه بار زلزله (بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰) محاسبه طیف طرح استاندارد جهت تحلیل دینامیکی محاسبه بار زلزله (بر مبنای آیین نامه ۲۸۰۰ ایران ویرایش سوم ) دفترچه محاسبات و ...

متن کامل »
:: تمامی حقوق این پایگاه متعلق به سایت تخصصی مهندسی عمران و معماری می باشد. ::
طراحی شده توسط سید حسین دستیگردی